Welcome to the Pomoerium Online

 

Bieżuńska Iza, Położenie prawne kobiety greckiej w świetle źródeł papirusowych, PH 35, 1939, 7-24

Bieżuńska-Małowistowa Iza, Kula Witold, Zdzisław Zmigryder-Konopka, PH 36, 1946, 17-18

Bieżuńska Iza, Źródła dopływu niewolników w okresie hellenistycznym, PH 37, 1948, 103-120

Bieżuńska-Małowistowa Iza, Aleksander Macedoński – C. Iulius Caesar, Meander 3, 1948/2, 116-118

Bieżuńska-Małowist Iza, Dzieje ustroju rzymskiego w ujęciu Zdzisława Zmigrydera-Konopki, PH 40, 1949, 72-95

Bieżuńska-Małowist Iza, Z zagadnień niewolnictwa w okresie hellenistycznym, Warszawa-Wrocław (Polskie Towarzystwo Filologiczne) 1949 [= Eus Supplementa 20]

Bieżuńska-Małowist Iza, Poglądy nobilitas okresu Nerona i ich podłoże gospodarczo-społeczne, Warszawa (Uniwersytet Warszawski) 1952

Bieżuńska-Małowist Iza, Kryzys klas rządzących w Rzymie u schyłku republiki i jego wyraz w ideologii ówczesnych pisarzy, Meander 8, 1953/8, 341-360

Bieżuńska-Małowist Iza,  Sytuacja wewnętrzna Aten 3w dobie wojny Peloponeskiej /w:/ ed., Oktawiusz Jurewicz, Arystofanes. Materiały Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN zorganizowanej na Apel Światowej Radu Pokoju w 2400 rocznicę urodzin poety 3-4 grudnia 1954 roku, Wrocław (Ossolineum) 1957, 1-16

Bieżuńska-Małowist Iza, La famille du vétéran romain C. Iulius Niger de Karanis, Eos 49, 1957-1958/1, 155-164

Bieżuńska-Małowist Iza, Poglądy Cicerona na zadania i obowiazki męża stanu, KH 1958/2, 353-366

Bieżuńska-Małowist Iza, Niewolnicy urodzeni w domu (οἰκογενεῖς) i charakter pracy niewolniczej w Egipcie rzymskim, PH 50, 1959/3, 433-447

Bieżuńska-Małowist Iza, Le point de vue de Cicéron sur les tâches et les devoirs de l’homme d’Etat /w:/ Acta Sessionis Ciceronianae diebus 3-5 mensis Decembris a. 1957 Varsoviae habitae, Warszawa (PWN) 1960, 37-50

Bieżuńska-Małowist Iza, Les esclaves nés ŕ la maison et le travail des esclaves en Égypte romaine, StCl 3, 1961, 147-162

Bieżuńska-Małowist Iza, Główne kierunki badań nad niewolnictwem starożytnym we współczesnej historiografii, PH 59, 1968, 349-366

Bieżuńska-Małowist Iza, Zastosowanie pracy niewolniczej w Egipcie, PH 64, 1973, 221-241

Bieżuńska-Małowist Iza, Sytuacja społeczna niewolników w Egipcie ptolemejskim, KH 83, 1976/1, 3-26

Bieżuńska-Małowist Iza, L’esclavage dans l’Égypte gréco-romaine. Seconde partie: Période romaine, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk (Ossolineum) 1977